سیستم مکا‌ن‌یابی خودکار وسیله نقلیه AVL

استفاده از فن آوری جی پی اس  یا سامانه موقعیت یابی جهان روز به روز در حال گسترش و عمومیت بیشتر می باشد.با صرف نظر کردن از کاربردهای جهانی یکی از پر کارآمدترین روش در امر موقعیت یابی اجسام کنترل و موقعیت یابی خودرو می باشد.

همچنین برنامه ریزان سازمانی با دسترسی به گزارشات تحلیلی بر روی این اطلاعات میتوانند درخصوص برنامه ریزی مناسب و کارای منابع حمل و توزیع سازمان اقدام نمایند. از این اطلاعات برای نقشه برداری ، آمار گیری ، تهیه و اصلاح اطلاعات نقشه ای ، نظارت بر حرکت خودروها ، تهیه نقشه از مسیر طی شده ، پیدا کردن متحرک گم شده و یا به سرقت رفته ، اطلاعات ورودی برای سیستمهای اطلاعات جغرافیایی ، امداد و نجات در حوادث و موارد دیگر استفاده می شود.

سیستم ردیابی و ناوبری متحرک ها ترکیبی از سخت افزارها و نرم افزارهای خاص منظوره می باشد که با استفاده از فن آوری ماهواره و GPS و با تکیه بر زیر ساخت GIS ( سیستم های اطلاعات جغرافیایی ) امکان ردیابی همزمان و نا همزمان متحرک ها را به هدف اطلاع یافتن از موقعیت آنها و امکان پذیر ساختن مدیریت بهینه آنان فراهم می سازد . با راه اندازی این سیستم ، موقعیت خودروها از طریق یک مرکز عملیاتی قابل تعیین می باشد و مسئولین سیستم می توانند درهر نقطه با برقراری اتصال به سیستم ، الگوی توزیع متحرکها را بروی نقشه مشاهده کرده و آخرین اطلاعات حرکتی متحرک ها نظیر جهت حرکت ، میزان توقف ، سرعت و مسافت طی شده را در اختیار داشته باشند.

با رشد و گسترش روز افزون شهرها و افزایش تعداد وسایل نقلیه در آن ، مدیران درصدد برآمدند تا از راههای جدیدی جهت نظارت وکنترل سیستمهای حمل و نقل استفاده نمایند.

همچنین این سیستم میتواند با ارسال SMS موقعیت فعلی خود را به اطلاع برساند. سیستم مکانیاب خودکار وسایل نقلیه (AVL) یکی از زیرسیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) است که از آن برای اخذ اطلاعات لحظه ای (Real time ) موقعیت مکانی وسیله نقلیه در مدیریت ناوگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر استفاده می شود.

سیستم (AVL (Automatic Vehicle Location  اطلاعات مربوط به موقعیت جغرافیایی و سرعت و زمان و تاریخ حرکت یا موقعیت خودرو را از طریق ماهواره دریافت کرده و در حافظه خود ذخیره می نماید. این اطلاعات از طریق سرویس GPRS به سرور مرکزی ارسال شده و در نهایت توسط نرم افزارهای کامپیوتری پردازش و مسیر حرکت خودرو روی نقشه نمایش داده می شود.