[av_heading heading=’مدار LEO کجاست؟’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=” custom_font=” admin_preview_bg=”][/av_heading]
مدار Leo

مدار لئو یا مدار کم ارتفاع زمین ( Low earth orbit )، ناحیه ای بیرون از جو زمین است که البته تحت تاثیر گرانش زمین نیز هست.در دانش هوانوردی مدار LEO را مدار پایین نیز می خوانند، مداری با ارتفاع کمتر از 2500 کیلومتر از زمین.

اشیایی که در مدار نزدیک زمین قرا گیرند با پدیده کشش جوی یا پسای گازی در ترموسفر که در قالب گازهای موجوددر ارتفاع حدود 80-500 کیلومتر یا اگزوسفر (حدود 500 کیلومتر به بالا) وجود دارند، که به ارتفاع مدار بستگی دارد.اشیاء در مدار نزدیک زمین در میان جو زمین و در زیر کمربند تشعشعی وان آلن داخلی قرار دارند برای ماهواره ها، ارتفاع معمولا کمتر از 300 کیلومتر به دلیل حضور کشش جوی غیر عملی است.

ماهواره ای که به فضا پرتاب می شود، با توجه به کاربرد آن در مدار مشخص قرار می گیرد.یکی از پرکاربرد ترین مدارهای فضایی می باشد.ارتفاع این مدار از سطح زمین 160 الی2000 کیلومتر است.ماهواره ای که در این مدار قرار می گیرد با توجه به LEO مدار قوانین حاکم بر آن به دور زمین می گردد و در زمان های مختلفی از شبانه روز از منطقه خاصی عبور می نماید.جهت دریافت سیگنال از چنین ماهواره ای نیاز به ایستگاهی است که توانیی دنبال کردن مسیر ماهواره را داشته باشد.بدین منظور از سامانه ردیاب ماهواره ای مدار پایین، موسوم به LEO Tracker استفاده می شود.

در واقع این نوع از ماهواره ها می توانند در 90 دقیقه یک دور کامل بدور زمین بگردند.

ماهواره های هواشناسی، ماهواره های Remote sensing و ماهواره های جاسوسی از این نوع اند.

مسیر حرکت از غرب به شرق همجهت با دوران زمین بدور خود.