RFID چیست؟

  • به مجموعه ای از  فناوری ها که از آنان برای شناسايی اشياء ، انسان و حیوانات توسط ماشين استفاده می گردد ، شناسايی خودکار و يا به اختصار Auto ID گفته می شود.
  • به مجموعه ای از فناوری ها که در آنان برای شناسايی خودکار افراد و اشياء از امواج راديويی استفاده می گردد ، RFID گفته می شود.
سیستم RFID

تاریخچه RFID

  • اولین بار فن آوری RFID به شکل امروزی آن توسط “Mario Cardullo” کشف شد اما تا سال ۱۹۷۰ به علت گرانی استفاده تجاری نداشت.
  • طبق بررسی های انجام شده مفهوم RFID از زمان جنگ جهانی دوم با کشف فن آوری تقریبا مشابهی به نام IFF که معرف Identify Friend or Foe می باشد مطرح گردیده است. IFF روشی برای تشخیص هواپیما های جنگی دوست یا دشمن بود که توسط انگلیسی ها کشف و استفاده شد .
  • یک تکنولوژی مشابه دیگر در سال ۱۹۴۵ توسط “Leon Theremin “کشف شد که یک وسیله جاسوسی بود و اطلاعات صوتی را با استفاده از امواج رادیویی انتقال می داد.

آشنایی با تکنولوژی RFID

فرض کنید که وارد یک فروشگاه زنجیره ای شده اید و اقلام مورد نیاز خود را در داخل چرخ دستی قرار داده اید.صندوق دار با استفاده از بارکد بای تک تک اقلام داخل سبد را برداشته و اطلاعات آن را توسط بارکدخوان یکی یکی به داخل کامپیتر وارد می کنند.تا فاکتور شما صادر گردد.و گاهی اوقات در صف بسیار شلوغ فروشگاه های زنجیره ای قرار می گیرد.اما با استفاده از این فناوری جدید یعنی RFID شما سبدکالای خودرا برداشته و حتی بدون اینکه مجبور باشید اقلام خریداری شده را به صندوق دار یا نگهبان نشان دهید خارج می شوید.

تگ های RFID

در ساده ترين حالت ، يک تگ شامل يک تراشه الکترونيکی و يک آنتن است که در يک بسته در کنار يکديگر قرار می گيرند . تراشه موجود در تگ های RFID از حافظه ای با قابلیت فقط خواندنی و یا خواندنی / نوشتنی  به منظور ذخيره  و بازیابی داده و در برخی موارد تغيير داده استفاده می نماید .  در برخی تگ ها ممکن است از یک باطری نیز استفاده شود ( وجه تمایز تگ های فعال و غيرفعال )

  • تگ های فعال (Active)  در مقابل تگ های غیرفعال  (Passive)
  • تگ های هوشمند ( با قابلیت خواندن و نوشتن ) در مقابل تگ های فقط خواندنی