راه اندازی تیم خودرو گلوبال استار به وسایل نقلیه مستقل(شخصی)

بر اساس یک اعلامیه اخیر، گلوبال استار ارائه دهنده خدمات جهانی ماهواره ای خودرو را راه اندازی نموده است که یک بخش جدید تشکیل شده برای حمایت از آینده وسایل حمل و نقل هوشمند می باشد.

با بیش از 600 میلیون وسیله نقلیه مستقل که انتظار می رود تا سال 2025 در جاده ها قرار داشته و با بازار ارتباطات خودرو پیش بینی شده تا سال 2030 به 103 میلیارد دلار افزایش می یابد.

گلوبال استار به دنبال استفاده از شبکه دو طرفه (شبکه جهانی) برای کمک به خودروسازان می باشد.طبق آخرین قوانین ایمنی، به روز رسانی نرم افزار OTA، افزایش دقت مکان یابی و افزایش قابلیت اطمینان برای کارکرد خودکار خودرو نیز می باشد.

Greg Ewert به گلوبال استار پیوست و 30 سال تجربه رهبری ارشد اجرایی را در زمینه طیف گسترده فن آوری در زمینه ارتباطات مخابراتی به ارمغان آورد.

گزارش دهی به دیو گمان رئیس جمهور و کمیته اجرایی گلوبال استار و رهبری پروژه های خودرو شرکت بر عهده Ewert می باشد.همچنین Ewert در هیئت مدیره  انجمن خودرو CVTA نیز خدمت می کند.

راه اندازی تیم خودرو گلوبال استار به وسایل نقلیه مستقل