ایستگاه های زمینی گلوبال استار

ایستگاه های زمینی (Gateways) بخشی جدای ناپذیر از بخش زمینی گلوبال استار هستند. علاوه بر ایستگاه ها ، بخش زمینی شامل مرکز کنترل عملیات زمینی GOCC مرکز کنترل عملیات ماهواره ای SOCC و شبکه داده گلوبال استار GDN می باشد.
ایستگاه زمینی در هر کشوری که قرار گرفته است، توسط سرویس دهنده ای که ایستگاه متعلق به آن است مدیریت می شود. اطلاعات انتقالی را از ماهواره های درحال حرکت دریافت میکنند، تماس ها را پردازش و آنها را به شبکه های زمینی مناسب ارسال مینمایند.
یک ایستگاه زمینی معمولا به بیش از یک کشور خدمات ارائه میدهد .ایستگاه های زمینی شامل سه یا چهار دیش گیرنده ،یک ایستگاه سوئیچینگ و بخش کنترل عملیات از راه دور می باشد. از آنجاییکه تمام سوئیچ ها و سخت افزار های پیچیده بروی زمین قرار دارد، نگهداری و ارتقاء سیستم نسبت به سیستم هایی که در مدار زمین قرار گرفته اند برای گلوبال استار آسان تر می باشد.

  • ایستگاه های زمینی گلوبال استار