[av_heading heading=’شبکه داده ای گلوبال استار’ tag=’h3′ style=” size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ padding=’10’ color=’custom-color-heading’ custom_font=’#177ce8′ admin_preview_bg=”][/av_heading]

ایستگاه های زمینی گلوبال استار وظیفه یکپارچه سازی ارتباطات ماهواره ای با شبکه های تلفنی و بیسیم زمینی را بر عهده دارند. آنها یک رابط استاندارد T1/E1 را برای سیستم ها PSTN/PLMN موجود استفاده می کنند. همچنین رمزگذاری صدا و سیگنال را برای امنیت هر انتقال داده تضمین می کنند.
مرکز کنترل عملیات زمینیGOCC مسوول برنامه ریزی و کنترل استفاده از ماهواره ها توسط پایانه های ایستگاه های زمینی و همچنین هماهنگی با مرکز کنترل عملیات ماهواره ایSOCC است. مرکز کنترل عملیات زمینیGOCC زمانبندی ارتباطات ایستگاه های زمینی را برنامه ریزی و تخصیص منابع ماهواره ای را به هر ایستگاه زمینی کنترل مینماید.
مرکز کنترل عملیات ماهواره ای SOCC ماهواره های گلوبال استار را مدیریت، مسیر آنها را ردیابی و مدارهای آنها را کنترل مینماید و خدمات تله متری و فرمانT&S را برای آنها فراهم می کند. ماهواره های گلوبال استار به طور مداوم داده های تله متری فضایی را ارسال می کند این اطلاعات گزارش سلامتی و وضعیت ماهواره را ارئه میدهد.SOCC همچنین بر ارسال ماهواره ها در فضا و فعالیت های استقرار آنها در مدار را نظارت و کنترل می کند. امکاناتSOCC و GOCC با استفاده از شبکه داده گلوبال استار GDN در تماس دائمی قرار دارند.
شبکه داده گلوبال استار GDN یک شبکه ارتباطی است که امکانات ارتباطی گسترده ای را برای ایستگاه های زمینی ،مرکز کنترل عملیات زمین GOCC و مرکز کنترل ماهواره ای SOCC را فراهم می کند.

  • شبکه داده ای گلوبال استار